Jak przebiega edukacja dziecka przewlekle chorego?

Choroba przewlekła może dotyczyć także dziecka w wieku szkolnym, dotykać kluczowych układów narządów lub czynności życiowych. Jej przebieg jest zwykle łagodniejszy niż sezonowych infekcji, na które cierpią wszystkie dzieci, ale ten rodzaj schorzenia niszczy powoli nie tylko dziecięcy organizm – pozostawia też ślady w psychice. Nadmierne doświadczanie bólu, odczuwanie negatywnych emocji, świadomość własnych ograniczeń i odmienności od zdrowych kolegów, czyni dziecko przedwcześnie dojrzałym i zmęczonym życiem. W zależności od stopnia zaawansowania choroby, czy też intensywności jej objawów, rodzice mogą zdecydować się na posyłanie dziecka do szkoły lub zorganizowanie mu indywidualnego nauczania w domu (jeżeli leczenie wymaga długich pobytów w szpitalu, lub kontakt z niewyrozumiałymi rówieśnikami jest dla dziecka źródłem stresu). Specyfika takiego rodzaju nauki polega na tym, że uczenie się pomaga oderwać myśli od przykrych dolegliwości i zastępuje niewesołe rozmyślania. Ewentualny pobyt w szkole może być potrzebną dla higieny psychicznej zmianą otoczenia – źródłem nowych bodźców i inspiracji. Przed podjęciem decyzji o zapisaniu dziecka do danej szkoły rodzice powinni upewnić się, że placówka jest w stanie zapewnić choremu uczniowi odpowiednie zaplecze medyczne, a w nagłych wypadkach – doraźną pomoc.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.