Dziecko z ADHD – czy może być dobrym uczniem?

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym w naturalny sposób rozpiera energia: czasami trudno nad nimi zapanować i przywołać je do porządku. Od siedzenia w ławce wolą zabawę, nie mają cierpliwości do zajęć, które ich nie interesują (wszystkie te symptomy mogą świadczyć także o niedojrzałości szkolnej). Nadmierna nadpobudliwość i brak zdolności koncentracji mogą być jednak znakiem, że dziecko cierpi na ADHD. Dolegliwość ta polega na nadwrażliwości na bodźce, przejawia się nieumiejętnością skupienia uwagi na zadanej pracy. Dziecko nie jest winne swojego niesfornego zachowania – każde wymierzenie kary skutkuje budzeniem się w nim poczucia niesprawiedliwości. Przy zlecaniu mu jakiejkolwiek pracy trzeba zadbać o wyeliminowanie wszystkich rzeczy, które mogą oderwać dziecko od wykonywanej czynności (zamknąć okno, ograniczając napływ dźwięków, udostępnić jedynie niezbędne przybory). Należy jasno przedstawić zasady postępowania i samemu konsekwentnie ich przestrzegać. Dziecko powinno być chwalone za każdy, nawet najmniejszy w oczach opiekuna sukces. Odpowiednie postępowanie rodziców oraz nauczycieli ma kluczowy wpływ na dalsze życie dziecka. Należy pamiętać o tym, że odpowiednio ukierunkowany uczeń z nadpobudliwością psychoruchową może zostać ekspertem w danej, interesującej go dziedzinie (będzie poświęcać wszystkie siły swojej pracy).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.