Archive for the ‘czas edukacji’ Category

Sposoby na unikanie odpowiedzi w szkole

Jak twierdzą psychologowie, sprawy związane z nauką zajmują umysł nastolatków niemal w najmniejszym stopniu. Młodzi ludzie w okresie dojrzewania są bardziej zaabsorbowani sobą – co jest zrozumiałe, jako że przygotowują się do wejścia w dorosłość i poszukują własnej tożsamości. Szkoła jest dla nich przede wszystkim miejscem spotkań ze znajomymi, gdzie rozwija się życie towarzyskie młodych [...]

System edukacji w Wielkiej Brytanii

Brytyjskie dzieci są posyłane do przedszkoli w wieku trzech i czterech lat – pięciolatki mają już obowiązek rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, która trwa przez sześć lat. Jedenastoletni uczniowie uczęszczają do szkół wyższego stopnia (które przez porównanie ze szkolnictwem polskim można nazwać gimnazjami). Przy wyborze szkoły ponadpodstawowej uczniowie kierują się swoimi naukowymi preferencjami – trzy [...]

Jak należy postępować z uczniem autystycznym?

Nie wszystkie postaci niepełnosprawności umysłowych skazują dziecko na życie wegetacyjne. Autyzm, swoista odmiana schizofrenii, polega na tym, że osoba chora nie kontaktuje się ze światem w naturalny sposób. Dziecko autystyczne rozpoznać można podczas jego interakcji z rówieśnikami: częściej niż na nich, reaguje na właściwości przedmiotów. Regularnie powtarza czynności, których sens tylko ono rozumie. W cięższych [...]

Jakie problemy ma uczeń z dysfunkcją wzroku?

Jak wiadomo, dzieci niewidome mają dziś do dyspozycji wiele udogodnień, dzięki którym mogą dość sprawnie funkcjonować – w tym także skutecznie się uczyć („czytają” dotykając specjalnego alfabetu, do ich potrzeb dostosowane są szkoły specjalne, a ostatnio także coraz więcej powszechnych ośrodków naukowych). Dzieci słabowidzące są o tyle w trudniejszej sytuacji, że nie należą w pełni [...]

Jak przebiega edukacja dziecka przewlekle chorego?

Choroba przewlekła może dotyczyć także dziecka w wieku szkolnym, dotykać kluczowych układów narządów lub czynności życiowych. Jej przebieg jest zwykle łagodniejszy niż sezonowych infekcji, na które cierpią wszystkie dzieci, ale ten rodzaj schorzenia niszczy powoli nie tylko dziecięcy organizm – pozostawia też ślady w psychice. Nadmierne doświadczanie bólu, odczuwanie negatywnych emocji, świadomość własnych ograniczeń i [...]

Dziecko z ADHD – czy może być dobrym uczniem?

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym w naturalny sposób rozpiera energia: czasami trudno nad nimi zapanować i przywołać je do porządku. Od siedzenia w ławce wolą zabawę, nie mają cierpliwości do zajęć, które ich nie interesują (wszystkie te symptomy mogą świadczyć także o niedojrzałości szkolnej). Nadmierna nadpobudliwość i brak zdolności koncentracji mogą być jednak znakiem, że dziecko [...]

Dyskalkulia – zburzenie znacząco utrudniające życie

Nie od dziś wiadomo, że umysły ludzi mają różne predyspozycje – w mowie potocznej nazywamy je „humanistycznymi” i „ścisłymi”, tłumacząc w ten sposób czyjś brak konkretnych zdolności. Brak talentu do rozwiązywania matematycznych zadań może być jednak objawem poważnego schorzenia, jakim jest dyskalkulia. Każda osoba nim dotknięta ma inne trudności, lista objawów jest dosyć długa. Do [...]

Dysgrafia – nie tylko „brzydki” charakter pisma

Dysgrafia, czyli trudności w sporządzaniu czytelnego pisma odręcznego, to schorzenie utrudniające codzienne funkcjonowanie zarówno dzieciom, jak i dorosłym. W przypadku uczniów problem ten jest tym poważniejszy, że utrudnia skuteczną naukę w szkole. Tak jak w przypadku wszystkich uczniowskich dysfunkcji, istotne jest wczesne rozpoznanie schorzenia. Wśród pierwszych objawów dysgrafii wymienić można nieprawidłowe trzymanie długopisu, problemy z [...]

Dysortografia – na czym polega?

Dzieci rozpoczynające naukę pisania mają często problemy z poprawnym ortograficznie zapisem tekstów. Przyczyny, dla których tak się dzieje, tkwią często w samym języku: do zapisu tej samej zgłoski służą czasem różne litery, ponadto fonetyczna wymowa słów często nie pokrywa się z pisownią. Do poprawnego posługiwania się językiem w piśmie niezbędna jest znajomość reguł ortograficznych. Problemy [...]

Dysleksja – choroba lub wymówka

Każdy uczeń może mieć czasem trudności ze zrozumieniem tematu danej lekcji, mimo kilkakrotnego czytania wskazówek zawartych w podręczniku – może to zależeć od jego osobistych uzdolnień i predyspozycji. Zdarza się jednak, że powodem problemów dziecka jest dysleksja i zmaganie się z tym schorzeniem wymaga od niego znacznie większego nakładu pracy. Przypadłość ta objawia się w [...]